Onderwijs, medisch, sociaal werk en zakelijke activiteiten

Op veel vlakken actief!

Stichting Jian Hua Nederland

Wat wij doen

Wij ondersteunen christen-professionals die willen werken in China, in allerlei mogelijke werkvelden: onderwijs, medisch en sociaal werk en zakelijke activiteiten.

We laten ons niet in met politieke en religieuze activiteiten die in strijd zijn met de Chinese wetgeving.

Stichting Jian Hua Nederland werkt zonder winstoogmerk. De professionals zijn zelfstandig en ontvangen geen inkomsten van ons, maar voorzien in hun eigen levensonderhoud. Voor overheadkosten zijn we afhankelijk van giften.

 

Stichting Jian Hua Nederland

In Nederland is een bestuur van 6 personen op vrijwillige basis actief om de belangen in Nederland te behartigen. Dit doen wij door:

  • Het werven van toegewijde christen-professionals die in China willen werken;
  • Het informeren van onze achterban door middel van een (digitale) nieuwsbrief;
  • Ondersteuning aan projecten waarbij Nederlandse professionals in China betrokken zijn;
  • Fondsen te werven om projecten in China te ondersteunen.

Contactgegevens

Stichting Jian Hua Nederland

Brederhorst 22

6714 KD Ede

T: 0318 - 70 11 71

E:

Giften

U kunt uw giften voor Stichting Jian Hua Nederland overmaken op IBAN NL50 INGB 0008 0434 27 t.n.v. Stichting Jian Hua Nederland.

Onze stichting heeft de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn bij de belasting. Onder downloads vindt u de volledige ANBI verantwoording van onze stichting.

Naast algemene financiële steun is het mogelijk specifieke personen of projecten te steunen. Voor informatie en machtigingen kunt u contact opnemen.